Peter Frugte

Peter FrugtePeter Frugte is lichaamsgericht werkend psycholoog en SE-practitioner. HijĀ verzorgt het onderdeel psychologie van de cursus Psychosociale basiskennis.