Boris van der Hijden

borisvdhijdenklBoris van der Hijden is arts met werkervaring in de zorg voor asielzoekers, intra- en extramurale psychiatrie en bedrijfsgeneeskundige preventieve gezondheidszorg.
Tijdens zijn studie geneeskunde raakte Boris ervan overtuigd dat een goed afgestemde samenwerking tussen de reguliere en additieve geneeskunde de gezondheidszorg op een hoger plan zal brengen. Door het onderwijs bij Bodymind Opleidingen hoopt hij, naast kennisoverdracht van het reguliere psychiatrische gedachtengoed,  ook het contact tussen hulpverleners in de verschillende disciplines een positieve impuls te geven.