Lichaamsgeoriënteerde Psychotherapie

Boeken

De volgende boeken worden veel gebruikt in de opleidingen. Ze kunnen bij Bodymind worden besteld. Klik daarvoor op 'Plaats hier uw bestelling.'

De Maskermaker

boek-maskerWibe Veenbaas, Joke Goudswaard en Henne Arnolt Verschuren
De Maskermaker - Systemisch Werk en Karakterstrukturen

€ 49,50

Bij het werken met familieopstellingen zijn de karakterstructuren en maskers zowel een diagnostisch instrument alseen therapeutische ingang. De auteurs belichten de achtergrond van basale levensthema's waarin mensen kunnen vastlopen en geven aan hoe er met de blokkades kan worden gewerkt.

 

De tijger ontwaakt

Peter Levine

De Tijger Ontwaakt - Traumabehandeling met Lichaamsgerichte Therapie

€19,95

Traumaverschijnselen zijn eerder biologisch dan psychologisch en daarom kunnen ze het best op een lichamelijke manier worden bestreden.


Je lichaam als spiegel

Ansgar en Dietlinde Rank
Je Lichaam als Spiegel

Bio-Energetica en Karakteranalyse.

€21,95

Op een heldere, ook voor leken begrijpelijke manier worden de karakterstructuren en de typerende lichaamshoudingen en gelaatsuitdrukkingen beschreven, verduidelijkt door schetsen.

Bio-energetica

Alexander Lowen

Bio-energetica

€ 18,95

Lowen laat zien dat je door middel van ademhaling, beweging en het bewust omgaan met je lichaam meer vreugde geven en genot kunt halen uit het dagelijks leven.

Bio-energetische oefeningen

Alexander en Leslie Lowen

Bio-Energetische Oefeningen

€ 15,95

Bio-energetische oefeningen zijn bedoeld om je bewuster te maken van lichamelijke spanningen en deze te verminderen.

Emotioneel en Reichiaans Lichaamswerk

Nick Totten en Ed Edmondson

Emotioneel en Reichiaans Lichaamswerk

€ 17,00

Verschillende gebeurtenissen in onze jeugd kunnen leiden tot blokkades, die zich vastzetten in het lichaam. De lichaamspantsering die zo ontstaat, bepaalt voor een belangrijk deel onze karakterstructuur. De auteurs geven aan hoe je deze blokkade bij jezelf of bij anderen kunt herkennen, en hoe je daarmee kunt werken.

Het vanzelf sprekende lichaam

Geert van Coillie

Het vanzelf sprekende lichaam

Werkboek bodyreading

€ 15,00


The Neuro Affective Picturebook


Marianne Bentzen
 
 The Neuro affective Picturebook

 € 29,95

 

Nieuwe website BMO

Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe Bodymind website, naar verwachting wordt deze begin mei gelanceerd. Ons nieuwe logo onthullen we hierbij alvast, je zult dit de komende tijd steeds vaker gaan tegenkomen! 

Zoeken

Algemene informatie

Nieuws en actueel

Lichaamsgerichte Diagnosiek en Interventies voor professionals
Jaartraining voor professionals, Start september  in Rotterdam. 
Lees meer...
opfacebook