Lichaamsgeoriënteerde Psychotherapie

Klachtenregeling

Natuurlijk gaat er wel eens iets mis, ook al is het beleid van Bodymind Opleidingen gericht op kwaliteit. Als dit leidt tot een klacht die niet onderling kan worden opgelost, dan treedt de klachtenregeling in werking.

In deze regeling wordt onder een klacht verstaan een uiting van onvrede over de organisatie van het opleidingsinstituut, over de opleidingen, bijscholingen en trainingen die door Bodymind worden gegeven of georganiseerd, over de bejegening of behandeling door het instituut, door docenten, gastdocenten of medewerkers.

Klagers en aangeklaagden

Klager kan zijn: ieder die gebruik wil maken, gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van Bodymind Opleidingen. Aangeklaagden zijn Bodymind Opleidingen zelf dan wel diens stafdocenten of medewerkers, voor zover zij een directe werkrelatie met het opleidingsinstituut hebben dan wel freelance voor werkzaamheden voor het instituut worden ingehuurd. Leertherapeuten vallen niet onder de klachtenregeling; zij hebben een eigen klachtenregeling via hun beroepsvereniging.

Download hier de volledige klachtenregeling

 

Nieuwe website BMO

Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe Bodymind website, naar verwachting wordt deze begin mei gelanceerd. Ons nieuwe logo onthullen we hierbij alvast, je zult dit de komende tijd steeds vaker gaan tegenkomen! 

Zoeken

Nieuws en actueel

Lichaamsgerichte Diagnosiek en Interventies voor professionals
Jaartraining voor professionals, Start september  in Rotterdam. 
Lees meer...
opfacebook